Shu Yinbiao

Chairman

Deng Jianling

Director of the Board,
President

Wang Sen

Director of the Board

Fan Qixiang

Vice President

Wang Yihua

Chief Financial Officer

Wang Wenzong

Vice President

Wang Limin

Chief Compliance Officer

Li Fumin

Vice President

Li Xiangliang

Vice President

Shu Yinbiao

Chairman

Deng Jianling

Director of the Board,
President

Wang Sen

Director of the Board

Fan Qixiang

Vice President

Wang Yihua

Chief Financial Officer

Wang Wenzong

Vice President

Wang Limin

Chief Compliance Officer

Li Fumin

Vice President

Li Xiangliang

Vice President

Baidu
sogou
万协电子有限公司 寿满电子有限公司 泰泰电子有限公司 晶千电子有限公司 德长电子有限公司 通广电子有限公司 茂禄电子有限公司 康巨电子有限公司 全洪电子有限公司 耀春电子有限公司